Zázemí pro ženy. cz

We are different,
we have different problems and their solutions. We give birth to children.
We are women ... 

Female physiotherapy

School of Pelvic Floor
Educational Program from Women to Women

I am a female physiotherapist in the Czech Republic. I teach pelvic floor exercise courses, I train own instructors. My 3x3 Method combines western physiotherapy, psychotherapy and pelvic floor yoga. You can take a look at my website in the Czech Republic also. 
Renata Sahani 

 • For young mothers /pregnant, postpartum/, mature women and active seniors with and without problems
 • Prevention and resolution of problems

Who is my program for?

 • I want to learn how to exercise the pelvic floor muscles correctly
 • I have urine leakage /incontinence/
 • I have overactive bladder /OAB/
 • Drop of pelvic floor
 • Uterine prolapse, cystocele, rectocele
 • Female hormonal problems
 • Period without pain
 • Problem with functional sterility, infertility
 • Get pregnant naturally
 • Birth without perineal breach
 • Healthy sexuality
 • Supporting women's self-confidence
 • Menopause without complications
 • Joy of life, passion ...

 

The pelvic floor excercise can do all this 🙂

I have filmed dozens of videos for Czech women about the pelvic floor, its exercises, health aids for exercises, lectures and self-education seminars. I organize live face-to-face courses, online Zoom courses and we have a video library of pre-recorded videos. I have already trained about 300 trainers in my 3x3 method. I train the lay public, but also physiotherapists and midwives.

Samples
from some my
video courses

I publish about pelvic floor in magazines,
TV shows about women's health

2019 - fitness magazine - Pelvic floor Back to basic

2015 - Magazine Topic Hidden power of the pelvic floor

2011 - Regena magazine - Drop down to your pelvic floor

TV shows about women's health

2018 - I organized a successful 2 days Pelvic floor daays conference with doctors and other experts in the Czech Republic

Education, prevention, 15 years of experience, exercise lessons,
more than 5000 women trained, 200 own instructors, online and face-to-face courses.

Online program It's dry 🙂

2019 - 2020 I am the author of the online conference It's dry, which I organized in the Covid era

Conference dedicated to the prevention of urinary incontinence. An overactive bladder. Exercises, exercises, lectures, theory...

What do I teach women
in my lessons?

Secrets of the female pelvic floor through the eyes of western medicine, psychotherapy and yoga.

The 3x3 method
sample from the own learning script

script author: Renata Sahani

What is the 3x3 Method?

1. Body

Pelvic floor muscles, physiotherapy 

Modern western pelvic floor muscle exercises. Muscle relaxation training. Anatomy and function. Pelvic floor as breathing muscles. Explanation of 3 types of urinary incontinence. Education of health aids for exercise and biofeedback. Electrostimulation.

2. Emotions

Psychosomatics of gynecological problems

I teach women the psychosomatic context of their problems. Pelvic floor as a woman's emotional barometer. Bioenergetic exercises for the pelvic segment. I am based on biosynthesis and bioenergetics. Both are psychotherapeutic directions through the body.

3. Energy

Pelvic floor yoga,
energy, rituals

Pelvic floor from the point of view of yoga and tantra. Working with mulabandha. Feminine energy and female exercises are specific. Gentleness without pressure to perform and contact with myself, these are my ways.

Renata Sahani 

Founder and director of the Pelvic Floor School in Czech Republic, author of the 3x3 Method. Physiotherapist who surprisingly didn't know how to properly exercise the pelvic floor :). She has a 3-year psychotherapeutic training in biosynthesis, she is a yoga instructor and how else did she come to work with the pelvic floor than through her own difficulties… "I dealt with a rather serious gynecological disease 20 years ago, and my paralysis taught me respect for the power that the pelvic floor has," says Renata.

What is my education on this issue?
Czech Republic

 • 1980 – 1984 – gymnázium Zlín, Czech Republic
 • 1992 – 1994 – fyzioterapie a rehabilitace - pomaturitní studium – SZŠ Karlovy Vary

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ

(1) FYZIOTERAPIE

ve výčtu se zaměřuji především na doškolování v gynekologické problematice – neplodnost, těhotenství, menopauza, pánevní dno a močová inkontinence (další kurzy na vyžádání)

 • Měkké a mobilizační techniky (Lewitt) – roční postgraduál ILF Praha – 1998 – ILF Budějovická Praha
 • Kostrčový syndrom – narovnávání kostrče – rehabilitační klinika Monáda 2007
 • Pánevní pletenec – rehabilitační klinika Monáda 2008
 • stáž – pánevní dno a močová inkontinence – fakultní nemocnice Ostrava /specializované pracoviště pro pánevní dno v ČR/ – 2008
 • Hluboký stabilizační systém HSS pánve – Rehasring Praha – 2008
 • Močová inkontinence a pánevní dno – Rehaspring Praha – 2007
 • Poruchy pánevní – Eva Nebeská – 2007
 • Fyzioterapie těhotných a šestinedělek – 1999 – ILF Budějovická Praha
 • Cvičení na velkých míčích – senzomotorická stimulace – 1999 – ILF Budějovická Praha
 • Škola zad – přehled všech škol, firemní prostředí – 1998- ILF Budějovická Praha
 • Cvičení dle Mojžíšové ( neplodnost) – 1997 – ILF Budějovická Praha
 • teď už ne-aktivní cvičitelka strečingu, kalanetiky a aerobiku 1997 – mám přehled o všech moderních nových technikách fitness světa pro ženy a doplňuji jimi své zdravotní cvičení
 • (ILF = institut vzdělávaní pro lékaře a veškeré další zdravotnické obory)

MASÁŽE

 • Ajurvédská celostní masáž – certifikát Indie Varanásí – 2010
 • Biodynamická masáž – VIAP Praha – 2006
 • Bioenergetické masáže a další bodyterapeutické techniky na řadě krátkodobějších víkendových kurzech

(2) PSYCHOTERAPIE

 • 3 letý výcvik psychosomatické psychoterapie – Biosyntéza (ČIB) – 2009
 • 2 letý výcvik psychoterapie – Gestalt 2007
 • Roční kurz Práce s tělem v psychoterapii – J.Vodňanská 2004
 • Biodynamické masáže v psychoterapii – VIAP-2006
 • Neoreichiánské dýchání a bodyterapie – Lažany 2008
 • Expresní a pohybová terapie – VIAP – 2006
 • Práce s tělem v krizi – Fokus – Lucká, Kobrle – 2007
 • Práce s traumatem – Remedium -Lucká, Kobrle – 2007
 • Krizová intervence – práce linky důvěry atp. – Remedium – 2008
 • Sexuálně zneužívané ženy – záchranná síť Elektra – 2007

(4) STUDIUM JÓGY

 • specializuji se výhradně na jógu pro ženy s gynekologickou tematikou a těhotné
 • od r.1986 mám cvičitelský průkaz jógy III.třídy (jóga Brno) – přes 20 let vedení kurzů jógy ve Zlíně, Karlových Varech i v Praze
 • kurz hormonální jógy pro ženy (M. Mangová Znojmo) 2008
 • samostudium ženské Lunární jógy
 • kurzy ženské tantry, ženské kruhy – K.Kramolišová a další
 • Tao-jóga a síla ženské sexuality – 2005 – pražský kurz paní Piontek
 • kurz senior trenérky Juty Effenberger z Tao centra Mantaka Chia
 • kurzy Tao technik – Tatiana Filipová – přažské tao centrum – lektorka systému Mantaka Chia
 • osobně si cením nejvíce studia tzv. neformálního (v Indii asi nejcennější způsob učení) a to učení jógy od starých a moudrých žen z indického venkova, od „porodních babek“ a učitelů i ne-učitelů v Indii

(5) OSOBNÍ ROZVOJ

 • kurzy meditací – atmavičáry a křesťanské mystiky – škola pana Vacka a Krutiny Praha – Maharišiho učení
 • waldorfská pedagogika a antropozofie (syn Waldorfská škola)
 • bioenergetika ve dvou ročních sebezkušenostních výcvicích tantry – Posvátné tělo a vášnivý duch – J. Hawken 2005 – žák Margo Ananad
 • roční mezinárodní výcvik – Práce se sexualitou – J.Hawken 2005
 • roční výcvik šamanských technik a šamanského léčení – Medicínská cesta – J.Hawken (keltský a toltécký šamanismus – tradice spletených vlasů 2004)

PRAXE

Mám praxi jak ve zdravotnictví (nemocnice a soukromé fyzioterapeutické ambulance), tak také v provozech vodoléčby a balnea v karlovarských lázeňských domech, kde jsem několik let se svou rodinou žila. Dále v práci s ženami v seberozvojových centrech se zaměřením na ženská témata a sebepoznání.

PRAHA

 • od 2002 doposud – OSVČ – soukromá poradenská činnost, osobní trenérka, vedení kurzů cvičení pro ženy s gynekologickou problematikou
 • 2005 – 2007 – soukromá rehabilitace – poliklinika Petřiny – Praha 6
 • 2003 – 2005 – soukromá rehabilitace R.M.A. Praha 7

KARLOVY VARY

V Karlových Varech jsem se rozhodla ve svých 24 letech ještě vrátit do školních lavic a vystudovat to, co mě od dětství bavilo –  cvičení – tedy fyzioterapii.

 • 1994-2001 – rehabilitační oddělení nemocnice Karlovy Vary (s vodoléčbou a balneem)
 • 1996-2002 – skupinová ženská cvičení v mateřském centru Karlovy Vary, které jsem také pomáhala zakládat – vedla jsem cvičení pro těhotné, školu zad, zdravotní cvičení a pod.
 • 2001 – školení „náhradních maminek“ v dětské vesničce SOS Karlovy Vary – škola zad, zdravotní cvičení
 • 2001 – soukromá rehabilitace Slávie Karlovy Vary (s vodoléčbou a balneem)

ZLÍN

 • 1985 – 1991 – administrativní pracovnice Incoma Zlín a Obzor Zlín
 • 1985 -  1991 – cvičitelka aerobiku pro ženy + kalanetika – PKO Zlín
 • 1985 – 1991 – cvičitelka systému „Jógy pro mladé“ – jógový oddíl Zlín
 • 1989 – 1991 – pečovatelka v denním zařízení pro seniory – zdravotní cvičení a jóga pro seniory

MÉDIA  A  PUBLIKACE

 •                   ČT 1 – pořad Sama doma – styl – rozhovor o významu cvičení pánevního dna
 •                   Meduňka – článek na téma neplodnost a pánevní dno
 •                   Betynka – Vaše svaté místo – článek o významu pánevního dna
 •                   Žena a život – Co skrýváte pod sukní (komentář k psychosomatice pánevního dna)

ZAMĚŘENÍ,  METODY  A  TEORETICKÁ  VÝCHODISKA  MÉ  PRÁCE

Ve své práci vycházím z letitých zkušeností, že zdraví těla a psychika ženy jsou velmi úzce propojeny, a proto je efektivní pracovat vždy v obou rovinách současně. „Sbírám“ tradiční  ženská cvičení a techniky z různých kultur, časů a koutů světa a hledám na nich to společné …Baví mě propojovat moderní západní medicínu s východními léčebnými systémy…obojí může žít, dle mé osobní zkušenosti, pospolu k užitku ženám z obou světů.

MOJE VLASTNÍ METODIKY

 • METODA 3 x 3 (ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA) www.skolapanevnihodna.cz
  vyučována v rámci školy pánevního dna, je ojedinělá v evropském měřítku a to svým propojením fyzioterapie, psychoterapie a jógy
 • GYNE-JÓGA – vlastní systém cvičení pro zdraví ženských orgánů