Zázemí pro ženy. cz

Kundalini. Návrat k podstatě

Tento článek píšu během 9 svatých dní jarního Navrátrí /9 – 17. dubna 2024/ v prastarém poutním městě na Ganze, ve svatém Váranasí, městě smrti, pro mě ovšem života. Je to místo spalovacích kremačních ghátů, posledního rozloučení s životem v hmotném těle … a také tisíců chrámů oslavujících posvátnou Kundalini, základní životní sílu Vesmíru. Najdeme ji v každém chrámu, nakolik je ovšem stále viděná a prožitá zrychlujícím se moderním světem? Do jaké míry jsou všechny ty úkony spojené s jejím uctěním ještě vědomé a žité?

Kundalini je svatá

Symbolika Kundalinienergie /hadí síly/ je v Indii všudypřítomná. Vidíte ji pestrých oltářích zdobených omamně vonícími květinami, zvony a zvonky zvoní, chrámem se nese kouř z myrhy a santalu, přes tyčinky se mnohdy nedá dýchat … Každodenní ranní a večerní bohoslužby zavlažují symbol jóni /ženské pohlaví/ a lingamu /mužské pohlaví/ vodou z Gangy, jsou pomazávané oleji, polévané mlékem. Obětiny květin pravidelných návštěvníků dělají postupem dne z oltáře pastvu pro oči a duše se raduje z toho všudypřítomného ruchu zde okolo od brzkého rána až do pozdních večerních hodin. Chrám žije, není tady škrobený klid, lidi zpívají, bubnují, provolávají hlasitě jména božstev, které mají pod kůží a v krvi. Naučili se to tak od svých rodičů a dál to učí své děti. Tady v Indii jsou chrámy stále místo i společenského setkávání lidí, pobytí pospolu jen tak. Člověk s člověkem. Tady a teď.

Modlit se do některého z chrámů ve městě chodí všichni. Od dětí po staré lidi, přes omladinu, co přijede do chrámu na motorce a v džínách. Je čas se zastavit, odložit na pár minut mobil z rukou, které se spojí beze studu v gesto modlitby na srdci, zavřít oči, rychle, nebo pomalu a dlouze odříkat své mantry a vyrazit zpět do moderního světa žít svůj obyčejný den.

Kund je pramen, vyvěrající voda

Vodní chrám ve Váranasí Lolark Kund

Kund je posvátné a tady zde zcela běžné slovo. Kund jako svatyně. Ženské chrámy jsou v Indii velmi často spojené s vodní plochou vedle, například Durga Kund má vodu, stejně tak Lakšmí Kund, Sarasvatí Kund … Představte si velikost obrovského plaveckého bazénu, okolo jsou schody do vody, lavičky …
A vodu má i Vodní chrám ve Váranasí Lolark Kund. Je to specifický chrám početí a díků za početí. Čerstvě sezdané páry sem chodí prosit o dítě a pak se sem také s malými dětmi vrací, aby Bohu za dítě poděkovali. Pro nás možná trochu kontroverzním zůsobem /odevzdají sem jeho oholené vlasy/.

Vodní chrám je vyvěrající podzemní voda, která naplňuje hlubokou studnu ve tvaru jóni. Místo je magické, vykopané hluboko v zemi a je navštěvované snad všemi indickými poutníky, kteří do Váranasí přijdou. I pro mě osobně má intimní význam v našem milostném příběhu s mým indickým manželem Sunilem. A tak mi je velmi blízké vyprávět o Kundalini právě zde, kde jsou přítomné všechny důležité zevní symboly i ten mnohem důležitější, můj vnitřní.

Tešit se odsud můžete na dvě prožitkové videa. Jedno bude o Kundalinienergii obecně, představím Vám symboly a potom se podíváme na jejich vnitřní význam v nás a praxi.

A druhé bude provázený Rituál spojení s touto naší posvátnou silou v nás a sestoupíme právě hluboko do Vodního chrámu, abychom uctili svou Kundalini … a cesta začíná …

Kunda a Lingam

Pro vás jogínky, tantričky, ženy meditující … nejsou pojmy až zas tak nové. Ale pro většinovou západní kulturu je možná překvapivé, že tady v Indii je oltář ne Ježíš na kříži /a i niterné křesťanství mám opravdu velmi v úctě/. Tady je oltář Kunda a Lingam a kolem tohoto spojení obtočený had, symbol naší základní životní síly. Pokud se spojí žena a muž /pohlavní styk/ a také mužské a ženské ve vesmíru, probouzí se v nás cosi, co nás přesahuje. Co je větší než my a co je vrcholem naší lidské existence. Hadí síla /Kundalini/ je často znázorňovaná v podobě kobry svinuté v naší křížové kosti /os sacrum = kosti svaté/. Tak hluboko měli staří latiníci tento jev, tuto základní lidskou zkušenost v sobě. Kost svatá. tady není ani tak křížová /tady kříže nemáme/, jako spíš kost zasvěcení. Energie vnitřní duchovní praxe, kost evoluce, realizace duše. To vše je proces probuzení Kunda-lini. Smysl naší lidské existence.

Každý den se na to můžeme v indických chrámech dívat a každý den se s tím můžeme spojovat v prožité bohoslužbě.

Symboly jsou jedna věc, ale vnitřní prožitek ta podstatnější

Je to tak nějak v lidské povaze časem sklouznout na povrch a i z hlubokých věcí si udělat planý zvyk. Zaměňovat názor na něco za prožitek, ale tady to opravdu nepůjde. Kundalini energie je v našem těle stejně přítomná a reálná jako jeho hmotné části. Můžeme ji cítit a vnímat její slastný proud stejně, jako si uvědomujeme například svaly naší paže. Jsou stažené? Uvolněné? Je naše energie proudící a živá, nebo spí? Kde je teplo, kde ten známý vánek, nebo rovnou uragán? Ano, velmi subjektivní pocity a každý popis bude jiný. A tak je to s naší Kunda-lini. Můžeme ji cítit velmi tělesně a reálně ve svém těle, ale můžeme také vnímat její přítomnost ve svých životech. Být na vlně, být ve flow … Žít ve víru své osobní životní síly.

Probuzení Kundalini, jako Vzestup vzhůru

Podstatou tohoto velmi intimního a mystického procesu, který se nazývá Probuzení kundalinienergie popisovaného ve všech tradičních duchovních směrech jako cíl, je pohyb hadí síly tělem vzhůru. Po páteři a čakrách vzhůru. Jen Bůh ví, proč nám naši energii z části uspal a my jsme se svým způsobem oddělili od jeho Zdroje. Abychom se k němu zase vrátili vědomě? Abychom si to blažené spojení odžili ve svých životních rolích, měnících se kulisách, díky kterým rosteme a na nichž ani tak nezáleží? Abychom se před touto vesmírnou svatbou se Šivou / Vědomím očistili a vynesli na světlo všechny své učební lekce této inkarnace?

Bůh ví

Komu a kdy se tato základní životní síla probouzí? Podle tradičních textů je to

  • lidem praktikujícím jógu, meditace, tantru, modlitbu, různá dechová cvičení pránajámy, holotropní dýchání
  • techniky, které využívají tzv. PC pumpu pánevního dna jsou katalyzátorem nejrychlejším /tao, jóga, tantra/
  • duchovně praktikujícím od křesťanství po přírodní spiritualitu, šamanismus
  • užíváním halucinogenních látek
  • extrémním sexuálním zážitkem
  • u nás žen porodem, ale také potratem
  • traumatickými událostmi v našich životech, ztrátou životních jistot
  • jaké překvapení bývá toto probuzení pro lidi „nevěřící“ a doposud materialisticky smýšlející

Kundalini je energie naší Transformace

To probuzení je totiž probuzení z iluzí, že svět je jen hmota. Je to série reálných zážitků kontaktu s tím, co nás přesahuje, co běžně lidé nevidí. Můžeme vidět anděly i ďábla, auru lidí, zvířat i rostlin, vracet se do minulých inkarnací, nebo disponovat léčitelskými schopnostmi. Vize, věštecké sny, rozšířené stavy vědomí ve smyslu napojení se například channelingem, do očí bijící synchronicity, ale i vzplanutí psychosomatických nemocí těla. To vše sebou nese duchovní probuzení a jeho nejčastější forma je právě Probuzení kundalinienergie. Intenzita prožitků naštěstí časem opadá a my se učíme zacházet se vším, co zůstalo jako s dary své duše. Z procesu vycházíme posílení, proměnění, vědomější a vyrovnanější. Naše identita se změnila na vyšší vibrační úroveň. To vše sebou nese mnohdy velké životní změny /rozvod, změnu zaměstnání, změnu místa k životu …/. Na nějaký čas může náš život vypadat jako horská dráha, pendlujeme od extáze k depresím a strachu a aby ne.

Na Východě je čeká ášram, nám nabízí blázinec

Celý tento proces je kýžený, žádoucí a směřujeme k němu jako jednotlivci i jako lidstvo. Stále více a více lidem se bude v dnešní transformační době Nového světa probouzet jejich Kundalinienergie a bude čistit, vzdouvat se a nutit nás do rozšiřování Vědomí. Do schopnosti pojmout svět jako celek a život jako spirálu existencí vedoucích ke konečné realizaci / osvícení / samadhí.

Cíle dojde každý, jen jde o to kdy a tady na Východě je akutní fáze probuzení Hadí síly vnímaná jako posvátné životní období, jako dar. Boží milost. Je nabádáno k jisté disciplíně a opatrnosti. Tradice předávání technik z učitele na žáka prý mizí, ale je to opravdu tak? Pro mě tedy ne. Mně osobně celý proces uklidnilo až přijetí mé guru, tedy dvou žen, guru, realizované AnandaMayi Má a doposud žijící Anandi Má. Ale každá máme cestu jinou. A je jistě možné si vším projít sami. Snad.

V naší západní kultuře nejsme totiž na rozšířené stavy vědomí zvyklí, jsou tady velká tabu a vše, co jde ze spirituálního světa, je patologizováno nálepkami psychóz, halucinací, nebo schizofrenie. Jsou nám nabízeny psychofarmaka na uklidnění toho „bláznění“ a tím přerušen veškerý blahodárný účinek probuzení síly, která možná vidět není, ale my víme, že je. Je to svatá Kunda-lini. Ženský aspekt vesmírné energie, taky se tady říká Šakti, nebo prostě Síla.

Je na nás, zda ji v nově se formujícím světě umlčíme,
nebo podpoříme její tolik očekávaný Vzestup. Transformaci dál.

Jaký by byl svět s více ženské energie? S více intuice, péče, plynutí … s větším množstvím ženského tvoření a jinovými kvalitami bytí? Ženské hodnoty jsou rodina, domov, vztahy, měkkost, soucítění, láska. A ano miluji i mužský svět. Kam myslíte, že Kunda-lini stoupá? Vzhůru za Šivou. Vzhůru k Vědomí reprezentovanému jangovou formou života, našimi vědomými muži. To by byl ideál.

Unce praxe má větší cenu, než tuna teorie

Mám ráda tyhle velké úvahy, ale praxi žiji neméně intenzině jednak sama za sebe a také se svými klientkami, které provázím již 17 let na této spojnici mezi světem hmotným a jemnohmotným. Založila jsem před 17 lety Školu pánevního dna a svou Metodou 3×3 provedla tisíce žen. Učím ženy napojovat se na svou ženskou sílu a v posledních letech je mi tento koncept již malý. Potřebuji změnit kulisy dál. Klientky si mě hledají intuitivně v podobných fázích svého růstu, ve kterém jsem kdysi byla já. Chtějí vědět víc o Kundalini a co s tím vším. Chtějí víc a víc spirituality, duchovna do cvičení a technik pánevního dna. Mnohé již provázím procesem probuzení Kundalini ve svém novém programu Kundalini. Návrat k podstatě >>. Tady si o něm můžete přečíst víc >>.

Jaká je tedy vhodná praxe? Jak svou sílu probudit, pokud se tak nestane „samo“?

A tady bych to předala již vám. Vy víte, zda vás lákají meditace, modlitby, jóga, tantra, nebo praxe pánevního dna Metodu 3×3. Vy víte a tušíte, zda to bude se vší obřadností a nádechem náboženství, jehož je každá duchovní cesta součástí, nebo půjdete spíš v jednoduchosti a tak nějak v respektu ke všem vyznáním zároveň. Nemusíte se přiklánět k žádnému úzkému směru, ale můžete využít jistý proud. Můžete vše najít doma v Čechách, na Slovensku, na Zoomu, nebo odjet sem do Indie, nebo do Peru … Každá máme svou cestu a v případě touhy po probuzení Kundalini bych byla velmi bedlivá, kam mě duše volá. A pak už jen nepřekážet …

Můj osobní příběh. Je to už 17 let …

Jednoho večera jsme na nejmenovaném retreetu „vyvolávali démony“. Nevinné psychoterapeutické cvičení na zvědomení stínů v naší lidské povaze. Jenže ono se to někdy stane doopravdy … a neviditelný svět vstoupí do místnosti a těla a Hadí síla se náhle probudí. Lékařům se vaří hlava, nemocnice, kapačky, z tunelu na lumbálku, od neurologa k psycholožce. Ochrnutí tváře a ruky bez známé diagnózy. Prožitky takové Lásky, že se nechce zpět a strach, že se ze všeho snad zblázním.

Karmické vzpomínky, spontánní astrální cestování … to vše bylo ale v mém životě už i dřív a tak si myslím, že co mělo přijít přišlo a kudy, to byla do jisté míry otázka náhody.

Můj osobní příběh sdílím v neveřejném pokračování blogu.

Shrnutí

Kundalini energie je základní síla Vesmíru a našeho fyzického těla. Chce být probuzená a stoupat tělem vzhůru, což je ne vždy příjemné a klade to na nás požadavky dospět. Dospět ve smyslu úrovně Vědomí a také emoční inteligence, dospět ve schopnosti bytí tady a teď. Přeji co nejjemnější cestu v radosti a odvahu ke změnám, které si Vaše Kundalinienergie vyžádá.

Renata Sahani

Fyzioterapeutka, psychoterapeutka, milovnice jógy, tantry, Indie a Inda. Žiji střídavé v milované Praze a posvátném Váranasí na břehu řeky Gangy. V místě, kam se chodí umírat, já taky začala žít. Provázím ženy ke své ženské spiritulitě již 17 let na poli Školy pánevního dna Metodou 3x3, jíž jsem autorkou. Nyní se více a více věnuji ženám v procesu duchovního probuzení, psychospirutuální krizi a procesu probuzení kundalini. Vítejte v mém světě a poznejte ho víc. 

Komentáře