The website is being worked on ... The program will fully begin in October 2023

+91 87389 84643
sunilsahanivaranasi@gmail.com

You don't know India
from a hotel room ...
Go out
among ordinary women.

Back to basic

Program for female tourists

 

India is not only yoga, meditation and Hinduism ... Although this energy is undoubtedly what draws us here, right? In India, however, you can also find the simple life of ordinary people in the countryside and plenty of opportunities to stop ... and reevaluate your previous way of life as a "rich woman" from the West. I love the Indian countryside. I want to show you the local life. Do you know who Adivasis are? And do you also feel that we owe a lot to these natural nations? Let's learn from them. The single-mindedness of life in humility and faith in nature's God. Traditional Indian crafts and handicrafts. Care of the household without excessive consumption, ecology ... and much more. We have forgotten so much in the West ... and we go to museums and open-air museums to see it.

Here is the reality of tribal life straight on.

Indie není jen jóga, meditace a Hinduismus ... I když tato energie je bezesporu to, co nás sem táhne, že? V Indii můžete ale najít také prostotý život obyčejných lidí na venkově a spoustu možností k zastavení se ... a přehodnocení svého dosavadního způsobu života "bohaté ženy" ze Západu. Miluju indický venkov. Chci Vám ukázat místní život. Víte, kdo jsou Adivasi? A taky máte pocit, že temto přírodním národům mnohé dlužíme? Pojďme se od nich učit. Jendoduchost života v pokoře a víře v přírodního Boha. Tradiční indická řemesla a ruční práce. Péči o domácí hospodářství bez nadměrného kunzumu, ekologii ... a mnohé další. Tolik jsme toho na Západě zapomněli ... a chodíme se na to dívat do muzeí a skanzenů.

 

Tady je realita kmenového života v přímém přenosu.

 

Vyper si prádlo u studny

Wash clothes at the well ... What are you doing while the automatic washing machine is washing at home? Is it really important?

Podoj krávu a uplácej si svůj "koláč"

Milk the cow and bribe your "cake". You can cook very well on dried cow dung. In winter, you can warm your hands over the fire...

Uvař si placky přímo na ohni, zajdi pro vodu

Cook your bread right on the fire, go get water ... 

Vzdej se televize, mobilu a internetu

Give up TV, mobile and internet...

Zpomal, zastav se, pusť se ...

Slow down, stop, let go of thoughts and imaginations

Postavme dům z hlíny

Let's build a house of clay ... 

A představ si,
že to tak je pro spoustu indických ženy napořád.
My máme volbu, ony mnohdy ne ... 

And imagine, that this is the case for many Indian women all the time.
We have a choice, they often don't...

Do you want to know India from the inside? We guide you to places inaccessible to tourists. You will be safe but free enough to experience the life of Indian women firsthand.

 

  • You will experience a civilizing detox
  • You will learn life without Western conveniences
    So we have a lot of them, right? 🙂
  • Are you facing a big life change, a major decision?
  • Do you really need a drastic change in your life?
  • Are you attracted to India
    and maybe you don't even know why?

Renata Sahani

I will guide you right here, Czech Republic Prague, 56 years old with 15 years of experience in psychotherapy, 36 years in physiotherapy for women's problems.

Women to women ...
When you can come?

At this time, you can come and help here on the spot with projects for women in exchange for accommodation and the services of a guide not only for Varanasi, but also for your personal process, if you wish...Welcome.
Renata Sahani 

1511

Back to basics 1

15.11. 2023 - 30.11. 2023Varanasi, At this time you can come and help here on site with projects for women. In exchange for accommodation and the services of a guide not only to Varanasi, but also to your personal process, if you wish...
0503

Back to basics 2

5.3. 2024 - 20.3. 2024Varanasi, At this time you can come and help here on site with projects for women. In exchange for accommodation and the services of a guide not only to Varanasi, but also to your personal process, if you wish...