Indie ženskýma očima 7 - 9.

7. Další naše cesty

9. Indické svátky, oslavy

Diwali, Shivarátrí a Holi, svátek žebráků, ženy půdža

  • Holi, svátek baerv
  • Diwali, svátek světel
  • dáváme rýži 
  • Shiva a Parvati průvod
  • Shitla templ pouť

Holli, svátek barev

Holi agórí

Shivarátrí, Velká Šivova noc